EUROKIDS spol, s.r.o

Nemesszegská 132/4
929 01 Dunajská Streda

IČO: 36225207
IČ DPH: SK2021349110

Tel.: +421 31 590 54 12 (EUROKIDS s.r.o.)
Tel.: +421 31 590 54 17
Tel.: +421 31 590 54 16 (Adrán SALMA)
Fax.:+421 31 590 54 11

Mobil:+421 905 329 581
Mobil:+421 911 123 571 (Adrián SALMA)

E-mail: eurokids@eurokids.sk
WWW: www.eurokids.sk

Bankové spojenie: ČSOB Dunajská Streda
č.u. 684287283/7500
SWIFT / BIC: CEKOSKBX
Účet: IBAN CODE SK83 7500 0000 0006 8428 7283 EUR